Skip to main content

Privacyverklaring Meubelminded

Meubelminded, gevestigd aan Operettelaan 317, 3543 BR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Meubelmakerij Meubelminded is een eenmanszaak gerund door Joppe Overberg. Meubelminded maakt meubels in opdracht van particulieren en bedrijven.

Persoonsgegevens die Meubelminded verwerkt

Meubelminded verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Meubelminded en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel en grondslag van de verwerking van gegevens Meubelminded verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Meubelminded verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaart Meubelminded mijn persoonsgegevens

Meubelminded bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor naam, adres, telefoonnummer en e-mailgegevens.

Op het moment dat u contact opneemt met Meubelminded via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meubelminded verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meubelminded blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Meubelminded gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meubelminded en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik in een computerbestand – naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meubelminded.nl. 

Beveiliging persoonsgegevens

Meubelminded neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Contact

Voor vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u terecht bij:

Joppe Overberg
e-mail: info@meubelminded.nl
tel.: 06-26146128